1.
SEF. Föreningsinformation. ET [Internet]. 16 augusti 2022 [citerad 25 juni 2024];143(3):164. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/116