1.
Innehåll och Stipendier för yngre entomologer. ET [Internet]. 28 december 2022 [citerad 15 juni 2024];143(4):242-3. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/121