1.
Anderbrant O, Broad GR. Blåsvarta björkstekeln, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), i Sverige och första fyndet i landet av dess parasitoid Scolobates testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae). ET [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 25 juni 2024];140(1):59-64. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/50