1.
Jaschhof M, Jaschhof C. Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk. ET [Internet]. 30 december 2020 [citerad 13 april 2024];141(4):191-206. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/65