1.
Jaschhof M, Jaschhof C. Tillägg till: Jaschhof, M. & Jaschhof, C.: Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk. ET [Internet]. 30 december 2020 [citerad 22 april 2024];141(4). Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/71