1.
Gertsson C-A. Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd. ET [Internet]. 12 april 2021 [citerad 17 juni 2021];142(1-2):21-30. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74