1.
Fägerström C, Lundkvist H. Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar. ET [Internet]. 12 april 2021 [citerad 17 juni 2021];142(1-2):71-89. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78