1.
Bengtsson B Å. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2020. ET [Internet]. 12 april 2021 [citerad 17 juni 2021];142(1-2):1-19. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/83