1.
Jaschhof M, Jaschhof C. Mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae exkl. Cecidomyiinae) i Sverige: statusrapport efter 15 års taxonomisk inventering, kommentarer till artlistan och beskrivning av Camptomyia alstromi sp. nov. ET [Internet]. 15 juli 2021 [citerad 19 maj 2024];142(3):105-84. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/84