http://et-online.nu/index.php/contents/issue/feed Entomologisk Tidskrift 2021-04-12T07:53:36+00:00 Emma Wahlberg editor@et-online.nu Open Journal Systems <p>Entomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm Entomologiska Förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor.</p> <p>Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.</p> <p>Entomologisk Tidskrift ges ut av Sveriges Entomologiska Förening och ansvarig utgivare är Linda Strand.</p> http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/83 Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2020 2021-04-12T07:53:36+00:00 Bengt. Å. Bengtsson bengt.a.bengtsson@gmail.com <p>This is the 48th annual report on noteworthy finds of Microlepidoptera in Sweden.</p> <p>The year 2020 was the warmest recorded on the earth since measuring of the temperature began in the 19th century. Like the previous years, the winter of 2019/2020 was exceptionally mild in Sweden. During January-April, the temperature excess was on average several degrees above normal, while May was cooler than average throughout Sweden. June varied more in temperature including some warm spells; July was cool except for a short period in the middle of the month. August was mostly warm, but ended cold. September showed varying temperatures in contrast to the first half of October, which had a large temperature excess, which continued throughout the rest of the year. During the period from the end of September to about 10 October, easterly winds prevailed in southern Sweden, bringing a number of migrants, particularly Macrolepidoptera. Until mid-October, precipitation was close to normal in most parts of Sweden, but eastern Götaland and Svealand had precipitation slightly below normal.</p> <p>Five species were recorded new to Sweden, viz.: <strong>1) </strong><em>Monopis jussii </em>Mutanen, Huemer, Autto, Karsholt &amp; Kaila, 2020, a sibling species of <em>M. laevigella </em>(Denis &amp; Schiffermüller, 1775); <strong>2) </strong><em>Neofaculta taigana </em>Ponomarenko, 1998, a sibling species of <em>N. infernella </em>(Herrich-Schäffer, 1854); <strong>3) </strong><em>Carpatolechia fugacella </em>(Zeller, 1839), which was attracted to a lighttrap in the south of Skåne, an expected species; <strong>4) </strong><em>Coleophora albicostella </em>(Duponchel, 1843), which was caught already in 1974 but remained undetermined until now; the site where it was found has been visited many times during a couple of decades in attempt to verify a population but hitherto in vain; and, finally <strong>5) </strong><em>Eucosma albidulana </em>(Herrich-Schäffer, 1851), a species new to the Nordic countries and which was found in the northeastern part of Skåne in an area with the invasive plant spotted knapweed <em>Centaurea stoebe </em>L., as a probable host. Thus the number of recorded species of Microlepidoptera in Sweden is 1771.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/81 Böcker till salu från Hans-Ove Kjellbergs entomologiska litteratur 2021-04-12T07:29:18+00:00 Margareta Thomasson kimgerdmargareta@gmail.com <p>Böcker till salu från Hans-Ove Kjellbergs entomologiska litteratur. Alla böckerna är i utmärkt skick. Frakt tillkommer.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74 Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd 2021-04-12T06:40:59+00:00 Carl-Axel Gertsson carlaxel.gertsson@gmail.com <p>The present article gives a further survey on the exploration of the thrips fauna in Sweden. <em>Haplothrips alpicola</em> Priesner, 1950 and <em>Haplothrips utae</em> Klimt, 1970 are new species to the country. The rare species <em>Thorybothrips unicolor</em> (Schille, 1910) was collected for the second time in Sweden. This paper also presents 26 new province records, with notes on host plants, biology and distribution patterns in Sweden and Europe. The number of species so far found in Sweden is now 145.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/75 Ekcylinderbagge, Platypus cylindrus (Fabricius, 1792), (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae) åter funnen i Sverige efter 70 år 2021-04-12T06:46:27+00:00 Joel Hallqvist joel.hallqvist@calluna.se <p>Until the year of 1950 the oak pinhole borer, <em>Platypus cylindrus</em> (Fabricius, 1792) was known from a few localities around the villages Mörrum and Bräkne-Hoby in the province of Blekinge in South Sweden. Since then, no findings have been made of the species in the wild in Sweden. In a survey carried out during the summer of 2020 using pheromones, six specimens of <em>Platypus cylindrus</em> were found, one of which in the nature reserve Grindstugan in Blekinge, the other five in the locality of Pataholm in the eastern part of the province of Småland in southeastern Sweden.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/76 Revision av de svenska arterna av Metopius Panzer, 1806 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Metopiinae) med en illustrerad nyckel till Nordväst- och Centraleuropas arter 2021-04-12T06:49:51+00:00 Niklas Johansson chrysis32@yahoo.se <p><em>Metopius </em>ar ett släkte av förhallandevis storväxta gulsvarta brokparasitsteklar som huvudsakligen parasiterar larverna av olika nattaktiva storfjärilar. Trots det iögonenfallande och mycket karaktaristiska utseendet och det faktum att arterna varit i fokus for ett antal revisioner, återstår fortfarande ett antal frågetecken med avseende på antalet goda arter, deras namnsättning och inbordes avgränsningar. Har revideras de 10 svenska arterna av släktet. <em>Metopius dentatus </em>(Fabricius, 1779) tolkas och en neotyp utses. <em>Metopius vespulator </em>Aubert, 1979 <strong>stat. rev. </strong>återinrättas som god art. Lektotyper utses for <em>Metopius brevispina </em>Thomson, 1887, <em>Metopius interruptus </em>Thomson, 1887 och <em>croceicornis </em>Thomson, 1887. Sjutton nya synonymer foreslås: <em>Metopius harpyiae </em>Clement, 1930 <strong>syn. nov. </strong>och <em>M. certus </em>Tolkanitz, 1993 <strong>syn. nov. </strong>av <em>Metopius contractus </em>Clement, 1930; <em>Metopius erythropus </em>Kriechbaumer, 1894 <strong>syn. </strong><strong>nov.</strong>, <em>Metopius similatorius </em>Pfankuch, 1914 <strong>syn. </strong><strong>nov.</strong>, <em>Metopius dumeticola </em>Hensch, 1928 <strong>syn. </strong><strong>nov., </strong><em>Metopius banaticus </em>Kiss, 1929 <strong>syn. nov.</strong>, <em>Metopius mediterraneus </em>Clement, 1930 <strong>syn. nov.</strong>, <em>Metopius citratus minutus </em>Clement, 1930 <strong>syn. nov. </strong>och <em>Metopius curtiventris </em>Clement, 1930 <strong>syn. nov. </strong>av <em>Metopius citratus </em>Geoffroy, 1785; <em>Metopius </em><em>interruptus </em>Thomson, 1887 <strong>syn. nov.</strong>, <em>Metopius </em><em>alanicus </em>Tolkanitz, 2002 <strong>syn. nov., </strong><em>Metopius </em><em>tristis </em>Clement 1930 <strong>syn. nov. </strong><em>Metopius clementi </em>Tolkanitz, 2015 <strong>syn. nov. </strong>(obj. syn.) och <em>Metopius </em><em>laticinctellus </em>Horstmann &amp; Yu, 1999 <strong>syn. nov. </strong>av <em>Metopius dentatus </em>(Fabricius, 1779); <em>Metopius </em><em>longispina </em>Clement, 1930 <strong>syn. nov. </strong>av <em>Metopius </em><em>scrobiculatus </em>Hartig, 1838; <em>Metopius continuus </em>Tolkanitz, 1979 <strong>syn. nov. </strong>av <em>Metopius croceicornis </em>Thomson, 1887 samt <em>Metopius bellatorius </em>Forster, 1850 <strong>syn. nov. </strong>av <em>Metopius pinatorius </em>Brulle. Utöver kännetecken samt ekologi och utbredning för de svenska arterna presenteras också en illustrerad nyckel till förekommande arter i Nordvästra och Centrala Europa.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/77 Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 11-13 juni 2021 2021-04-12T06:59:12+00:00 Västsvenska EntomologKlubben peter.e.nielsen@vgregion.se <p>Senast VEK var värd för ett Svenskt Entomologmöte var 2011. Då höll vi till i det inre av Västergötland med Sparresäter som bas. I år, 2021, är det dags igen, om inte Coronasmittan lägger hinder i vägen! Denna gång tänker vi ta oss till Bohuslän, och välkomnar intresserade entomologer till Orust och Tjörn den 11 till 13 juni 2021. Vår bas för mötet blir Billströmska folkhögskolan vid Stenkyrka mitt på Tjörn.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78 Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar 2021-04-12T07:03:25+00:00 Christoffer Fägerström christofferfgm@gmail.com Håkan Lundkvist hakan@carabus.se <p>Recent studies of beetle specimens deposited in collections have revealed five species new to the Swedish fauna to be hiding amongst their closely related species. In some cases, the species known to the Swedish fauna are widespread and considered&nbsp; common, making it easy to overlook the slight differences that separate them from the similar and less common species. Some of these species are restricted to a specific host plant or habitat, making ecological notes valuable for identification. The following species are presented: <em>Sericus </em><em>brunneus </em>(Linnaeus, 1758) and <em>S</em>. <em>sulcipennis </em>Buysson, 1893 (Elateridae); <em>Tetrops praeustus </em>(Linnaeus, 1758) and <em>T</em>. <em>gilvipes </em>(Faldermann, 1837) (Cerambycidae); <em>Trachys troglodytes </em>Gyllenhal, 1817 and <em>T</em>. <em>compressus </em>Abeille, 1891 (Buprestidae); <em>Meligethes subaeneus </em>Sturm, 1845 and <em>M</em>. <em>cardaminicola </em>Audisio &amp; Cline, 2015 (Nitidulidae); and <em>Stenichnus </em><em>collaris </em>(Müller &amp; Kunze, 1822) (Staphylinidae; Scydmaeninae), which has been shown to consist of two very similar species. Each species pair is described including the information on known distribution in Sweden and a key to species.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/79 Recension: Pollinators & Pollination: Nature and Society 2021-04-12T07:21:18+00:00 Jörgen Persson ellentwofourtwo@gmail.com <p>Växter har vissa besvär när det kommer till det här med sex. Visserligen har många växter förmåga att befrukta sig själva, men i regel har de fördel av att utbyta genetiskt material med andra individer. Det är dock lättare sagt än gjort om man står fast förankrad i marken. De behöver helt enkelt lite hjälp på traven. Många växter använder vinden för att sprida sina pollen eller sporer. Ett annat sätt är att överlåta jobbet åt betydligt mer lättrörliga organismer – djur.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/80 Föreningsinformation 2021-04-12T07:24:39+00:00 Emma Wahlberg ellentwofourtwo@gmail.com <p>Sveriges entomologiska förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. Medlemmar i SEF är de föreningar som presenteras nedan. SEF har som uppgift att ge ut Entomologisk Tidskrift och att stimulera intresset<br>för entomologi i Sverige, bland annat genom att stödja bildandet av insektsföreningar i nya områden.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/82 Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020 2021-04-12T07:32:35+00:00 Göran Palmqvist goran.palmqvist@ownit.nu Nils Ryrholm nils.ryrholm@hig.se <p>This is the 48th annual report of new and interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden with a compilation of new provincial records. This season was warm compared with what was previously average in Sweden, except for the north-easternmost parts of the country and some areas in the Swedish mountains, which partly experienced cool and wet weather. However, the summer temperatures were much less extreme than in 2018, with some cool spells as well. The presence of <em>Gazoryctra ganna </em>as a native species was confirmed by additional observations on the same site as in previous year, plus the discovery of new location further north in the Torne valley. A large number of species continues to expand northwards and inlands like <em>Idaea emarginata, Apeira syringaria, Cryphia algae, Apamea </em><em>epomidion, Cirrhia ocellaris, Atethmia centrago, Agrotis puta, Apamea scolopacina</em>; and some also are rounding the Gulf of Bothnia from the east like <em>Globia sparganii </em>and <em>Noctua comes</em>. Many migrant species were found in periods with S-SE winds like <em>Agrius </em><em>convolvuli, Acherontia atropos, Macroglossum stellatarum, Hyles euphorbiae, Orthonama </em><em>obstipata, Hypena lividalis, Eublemma purpurina, Heliothis peltigera, Heliothis adaucta, </em><em>Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Fabula zollikoferi, Mythimna vitellina, Agrotis </em><em>bigramma, Xestia ditrapezium </em>and <em>Nycteola asiatica</em>. The globally widespread moth <em>Utetheisa </em><em>pulchella </em>was recorded for the first time in Sweden on the Baltic islands Öland and Gotland. The butterfly <em>Melitaea britomartis </em>(CR) could not be rediscovered for the second year and must now be considered as extinct in Sweden. In addition, the butterfly <em>Plebejus argyrognomon </em>(EN) was not found this year and appears to have gone extinct. Both these butterfly species have almost unique subspecies in Sweden which makes this loss very serious.</p> 2021-04-12T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Entomologisk Tidskrift