http://et-online.nu/index.php/contents/issue/feed Entomologisk Tidskrift 2020-12-30T12:22:32+00:00 Emma Wahlberg editor@et-online.nu Open Journal Systems <p>Entomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm Entomologiska Förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor.</p> <p>Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.</p> <p>Entomologisk Tidskrift ges ut av Sveriges Entomologiska Förening och ansvarig utgivare är Linda Strand.</p> http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/69 Till minne av Stig Lundberg (1928–2020) 2020-12-30T12:06:28+00:00 Roger Mugerwa Pettersson ellentwofourtwo@gmail.com Mikael Sörensson ellentwofourtwo@gmail.com <p>Jägmästare Stig Lundberg föddes den 12:e augusti 1928 och växte upp i Luleå. Som son till jägmästare Hjalmar Lundberg berättade Stig för oss om hur han som en liten gosse på realskolan i Luleå 1939 skickades ut med en burk för att samla skalbaggar åt läraren. När Stig återvände med en skalbagge i burken hände det att läraren, efter att exemplaret studerats med lupp, stoppade burken i egen ficka med orden: “<em>Den behåller jag!</em>”. Stig bestämde sig redan då att han som vuxen skulle göra detsamma som läraren, den legendariske jordlöparspecialisten Carl H. Lindroth, gå omkring med en lupp runt halsen och samla in intressanta skalbaggar. Och så kom det också att bli under mer än sextio år.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/66 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) – en för Sverige ny vecklare funnen i Åhus, Skåne (Lepidoptera, Tortricidae) 2020-12-30T11:51:06+00:00 Anders Ohlsson andersohlsson2@gmail.com <p>The tortricid moth <em>Eucosma albidulana</em> (Herrich-Schäffer, 1851) was found new to Sweden in Scania, Åhus. Three specimens, all males, were captured on June 23, 2020. The following night another specimen was captured in the same locality. Identification, biology and distribution are briefly discussed.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/62 Stipendier för yngre entomologer 2020-12-30T11:24:11+00:00 Emma Wahlberg editor@et-online.nu <p>Stipendier på totalt ca 30 000 kronor ur 4 olika stipendiefonder kan sökas av främst yngre insektsintresserade i skolålder (ej antagen till forskarutbildning) från föreningen i Uppland. Från föreningen i Stockholm kan flera stipender på tillsammans 100 000 kr sökas av framför allt yngre entomologer, men även doktorander, äldre amatörer, osv.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/55 Första fynden i Europa för två arter av ostflugor (Diptera: Piophilidae) 2020-11-05T09:48:22+00:00 Sven Hellqvist shellq@telia.com <p><em>Prochyliza brevicornis</em> Melander, 1924 and <em>Protopiophila litigata </em>Bonduriansky, 1995, both species described from North America, have recently been found in the boreal zone of Sweden and are here reported from Europe for the first time. The necrophagous <em>P. brevicornis </em>was found on rotting fish in southern Lapland and <em>P. litigata</em>, known to develop in discarded cervid antlers, was found in Hälsingland. <em>Prochyliza lundbecki </em>(Duda, 1924) is reported from Sweden for the first time, based on a museum specimen collected in Torne lappmark in 1905.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/68 Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781), en ny gräshoppa för Norden och en migrerande svärm som korsade Östersjön 2020-12-30T12:00:34+00:00 Håkan Elmqvist hakan.elmqvist@folkbildning.net Dennis Nyström dennis_ny90@hotmail.com Johannes Bergsten johannes.bergsten@nrm.se <p>We report the first finding of the grasshopper <em>Aiolopus thalassinus</em> (Fabricius, 1781) in the Nordic countries. Two migrating individuals were attracted to light at a known hotspot of migrating moths near the southernmost tip of Gotland in the Baltic Sea, 8th of August 2020. End of September hundreds of individuals had made landfall in a bay not far from the first locality. The mass occurrence followed after days of easterly or southeasterly winds, a strengthened high pressure over Russia, and an early morning with low-lying clouds. <em>Aiolopus thalassinus</em> is a long-winged grasshopper with strong flight capacity and a wide distribution across the Old World. It also shares some of the density-dependent behavioral and physiological characteristics of the migratory locusts. In Europe the northern continuous distribution limit stretches through south Germany and middle Poland. The findings on Gotland follow the first record in Lithuania, 2019, and a recent trend of expanding range in south Germany which indicates a species expanding its distribution due to a changing climate. The findings also show that this is a species capable of swarm migration and crossing a minimum of 170 km of open sea when winds are favorable.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/67 Nyheter från redaktionen 2020-12-30T11:54:20+00:00 Emma Wahlberg editor@et-online.nu <p>Tidskriften i digitalt format – för både läsare och författare &amp; tidskriftens skyddande omslag.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/64 Nya provinsfynd av trollsländor (Odonata) i Sverige 2018–2020 2020-12-30T11:33:37+00:00 Magnus Billqvist magnus.billqvist@gmail.com <p>During the last three years we have seen a further increase in submitted Odonata observations to the Species Observation System (Artportalen). More than 15 000 observations have been submitted annually 2018–2020. This after the interest for and the knowledge of dragonflies in Sweden already had increased dramatically for more than a decade. The paper presents the 47 new provincial records of 23 species made in 2018-2020. Included is the first ever <em>Crocothemis erythraea</em> (Brullé, 1832) in Sweden, which increases the amount of species registered in Sweden to 65. With the sole exception of Lycksele lappmark, new provincial records of dragonflies have been made in every province since 2009. There are still gaps in our knowledge regarding the range of several species. In the northernmost provinces we yet lack observations of even some of the more common species. Since the interest still is on a rise and many dragonflies show a northern expansion shift, we should in the years to come continue to get more new provincial records.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/63 Föreningsinformation 2020-12-30T11:28:09+00:00 Emma Wahlberg editor@et-online.nu <p>Sveriges entomologiska förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. Medlemmar i SEF är de föreningar som presenteras nedan. SEF har som uppgift att ge ut Entomologisk Tidskrift och att stimulera intresset för entomologi i Sverige, bland annat genom att stödja bildandet av insektsföreningar i nya områden.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/65 Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk 2020-12-30T11:45:06+00:00 Mathias Jaschhof mjaschhof@yahoo.de Catrin Jaschhof mjaschhof@yahoo.de <p>Two species of mycophagous gall midges (Cecidomyiidae: Porricondylinae: Porricondylini) are described as new to science and named <em>Cassidoides bertanderssoni</em> <strong>sp. nov.</strong> and <em>Coccopsilis omtanke</em> <strong>sp. nov.</strong> Both were discovered in 2019 during a taxonomic inventory of mycophagous gall midges in Dalarna’s Unnån valley, amply documented to be an area of extraordinary biological diversity. Other specimens collected during this survey represent the first Swedish records of the mycophagous cecidomyiids <em>Camptomyia regia</em> Spungis, 1989 and <em>Neurolyga interrupta</em> Jaschhof, 2009. The valley of Unnån, a non-straightened, fast-flowing river, is particularly remarkable for its jungle-like floodplain forest, of which extensive, largely unspoiled stretches have survived to the present day, and are shown here to host previously undescribed insect species. Unnån’s ecosystem is, demonstrably and acutely, threatened by continuous clear-felling. In the authors’ opinion such a loss of living environment for countless woodland organisms, many of which red-listed, is behind the times and inacceptable. Using the example of the Unnån, it is discussed here that new species descriptions should join other attempts to raise awareness of the intrinsic value of natural habitats, including old-growth forest, particularly on a local or regional scale. <em>Omtanke</em> (Swedish for consideration or concern) is highlighted as a genuinely Nordic principle, which is argued here to have the power to conciliate in, and finally help to resolve, the Unnån conflict, on condition that it is resolutely and relevantly implemented.</p> <p><strong>Addendum </strong></p> <p>A few days ago, on 17 December 2020, we were informed by Bengt Oldhammer, one of the two Orsa-based forest conservationists who supported our fieldwork in the Unnån valley, that the forest hosting the only known Swedish population of Neurolyga interrupta does not exist anymore. It fell victim to the clear-cutting activities criticized in our article as being “behind the times”.</p> <p>Addendum to: Jaschhof, M. &amp; Jaschhof, C.: High time for omtanke: New mycophagous gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from a floodplain forest in central Sweden threatened by continuous clear-felling. [<strong>Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk.</strong>] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 191–206. Björnlunda, Sweden 2020. ISSN 0013-886x.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/70 Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 141 (2020) 2020-12-30T12:11:41+00:00 Emma Wahlberg editor@et-online.nu <p><strong>Entomologisk Tidskrift</strong><br><strong>Volym 141 – år 2020</strong></p> <p><br>Utgivare: Sveriges entomologiska förening<br>Redaktör: Emma Wahlberg<br>Tryckeri: Exaktaprinting<br>ISSN 0013-886x</p> <p><br><em>Utgivningsdatum: nr 1-2, s. 1-80, april 2020; nr 3, s. 81-128 juni 2020; nr 4, s.</em><br><em>129-208, december 2020.</em></p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/71 Tillägg till: Jaschhof, M. & Jaschhof, C.: Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk 2020-12-30T12:18:31+00:00 Mathias Jaschhof mjaschhof@yahoo.de Catrin Jaschhof mjaschhof@yahoo.de <p>A few days ago, on 17 December 2020, we were informed by Bengt Oldhammer, one of the two Orsa-based forest conservationists who supported our fieldwork in the Unnån valley, that the forest hosting the only known Swedish population of Neurolyga interrupta does not exist anymore. It fell victim to the clear-cutting activities criticized in our article as being “behind the times”.</p> <p>Addendum to: Jaschhof, M. &amp; Jaschhof, C.: High time for omtanke: New mycophagous gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from a floodplain forest in central Sweden threatened by continuous clear-felling. [<strong>Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk.</strong>] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 191–206. Björnlunda, Sweden 2020. ISSN 0013-886x.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Entomologisk Tidskrift