Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents <p>Entomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm Entomologiska Förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor.</p> <p>Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.</p> <p>Entomologisk Tidskrift ges ut av Sveriges Entomologiska Förening och ansvarig utgivare är Thomas Persson Vinnersten.</p> sv-SE <p>© Entomologisk Tidskrift, resp. artikelförfattare och fotograf har upphovsrätterna. Eftertryck är förbjudet men korta citat tillåts om<br />källan Entomologisk Tidskrift anges.</p> editor@et-online.nu (Emma Wahlberg) editor@et-online.nu (Emma Wahlberg) Tue, 16 Aug 2022 13:16:38 +0000 OJS 3.3.0.11 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Svenska skalbaggar 2 – nya barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för landet och arter på spridning http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110 <p>Species of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) found as new to Sweden during the period 2009–2020 are presented. Cyclorhipidion bodoanum (Reitter, 1913) (2009), Phloeosinus thujae (Perris, 1855) (2011), Ips cembrae (Heer, 1836) (2011), Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (2012), Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) (2017), and Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837) (2020) are recently established additions to the Swedish fauna. Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787) (2019) and Phloeotribus rhododactylus (Marsham, 1802) (2019) have been rediscovered after more than 100 years of absence. Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) and <em>Xyleborinus attenuatus</em> (Blandford, 1894) are spreading rapidly. Single specimens of <em>Ips sexdentatus</em> (Börner, 1776) have been recorded in harbours and from inland sites in southern Sweden, but there are no signs of established populations. The rare species <em>Orthotomicus longicollis</em> (Gyllenhal, 1827) is once again found on the Swedish mainland after 90 years of absence. <em>Pityophthorus micrographus</em> sibiricus (Stark, 1952) is recognized as a new subspecies for Sweden. It was found in 1944, 1987 and 2003. <em>Xyleborus cryptographus</em> (Ratzeburg, 1837) has been moved to a recently resurrected genus and should now be referred to as <em>Heteroborips cryptographus</em> (Ratzeburg, 1837). <em>Trypophloeus dejevi</em> (Stark, 1936), recently reported as new for Sweden, was misidentified and was subsequently redescribed in 2021 as new to science under the name <em>Trypophloeus borealis</em> (Kvamme, Mandelshtam, Salnitska, Ojeda &amp; Lindelöw 2021). The number of bark beetle species present in Sweden is currently 92. </p> Åke Lindelöw, Mats Jonsell Copyright (c) 2022 http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000 Revision av de nordeuropeiska arterna av Odontocolon dentipes-komplexet (Hymenoptera: Ichneumonidae: Xoridinae http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/111 <p>De nordeuropeiska arterna inom <em>Odontocolon dentipes</em>-aggregatet revideras med hjälp av integrativa metoder. Revisionen behandlar tre arter, varav två, <em>Odontocolon kodama</em> <strong>sp. nov.</strong> och <em>Odontocolon longitarsum</em> <strong>sp. nov.</strong>, beskrivs som nya för vetenskapen. En neotyp för <em>Odontocolon dentipes</em> (Gmelin, 1790) designeras för att konsolidera namnet i förhållande till de här nybeskrivna arterna. Studien är att betrakta som en förlängning av den av författaren nyligen genomförda revisionen av släktet och presenterar förutom det rent taxonomiska bidraget också <em>Odontocolon geniculatum</em> som ny för Sverige genom en hane insamlad i Skåne.</p> Niklas Johansson Copyright (c) 2022 http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/111 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000 Recension: Vattenskalbaggar på Öland och i sydöstra Småland http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/112 <p>Resultatet av ett mångårigt studium av vattenskalbaggar i sydöstra Småland och på Öland redovisas. Arbetet påbörjades redan i slutet av 1900-talet, och att det blev just vattenskalbaggar och våtmarker som Joja Geijer kom att intressera sig för berodde bl. a. på att Mogens Holmen (Danmarks ledande expert på vattenskalbaggar) hade varit på Öland och hittat den sedan 1800-talet i Sverige inte återfunna <em>Agabus clypealis</em>. Arten har sedermera specialstuderats av Joja i Mittlandsskogen på Öland, och den avbildas på pärmens framsida. Avsikten har förstås också varit att bättra på kunskapen om sydöstra Sveriges vattenskalbaggsfauna, för trots att den delen av Sverige årligen besöks av ett stort antal entomologer och naturintresserade har de flestas mål oftast varit andra biotoper än våtmarker. </p> Bertil Andrén Copyright (c) 2022 http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/112 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000 Nya fynd av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige och en interaktiv nyckel till europeiska släkten http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/98 <p>Klämbaksteklar (underfamilj Campopleginae i familjen Ichneumonidae) tillhör några av de minst kända insektsgrupperna i Sverige. Denna avsaknad på kunskap beror till stor del på bristfälliga identiferingsnycklar. De 835 europeiska arterna är fördelade på 41 släkten och artsavgränsningen för många arter är oklar, vilket gör dem mycket svåra att artbestämma med hjälp av den litteratur som finns att tillgå. Vi har granskat olika karaktärsystem för släktesidentifiering och presenterar här en interaktiv, dynamisk nätbaserad nyckel till de europeiska släktena. Vi använder nyckeln för att identifiera 3,500 exemplar insamlade i Svenska Malaisefälleprojektet till släktesnivå. Individer från tio relativt små släkten har sedan identiferas till artsnivå och vi rapporterar här 37 arter, av vilka 20 är nya fynd för landet. I materialet finns ett stort antal arter som enbart hittats på en enda lokal, vilket tyder på att mycket återstår att upptäcka, även i den annars så välkända Svenska faunan.</p> Seraina Klopfstein, Gavin R. Broad, Karin Urfer, Hege Vårdal, Håkon Haraldseide Copyright (c) 2022 Entomologisk Tidskrift http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/98 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000 Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114 <p>I den otroligt omfattande och globala handeln med varor döljer sig många små organismer som därmed riskerar att släppas ut i nya delar av världen. Där kan de ställa till stor skada om ekosystemen i den nya världsdelen inte är anpassade till arten. I den här artikeln rapporteras fyra arter av skalbaggar som importerats till Norrköping i en last av bambu: två kapuschongbaggar (Bostrichidae); <em>Dinoderus minutus</em> och <em>Heterobostrychus pileatus</em> och två långhorningar (Cerambycidae: Lamiinae) <em>Zotalemimon ciliatum</em> och <em>Niphona furcata</em>. <em>D. minutus</em> har påträffats flera gånger tidigare i Sverige i olika bambusubstrat. De tre andra rapporteras för första gången från landet.<br>Risken att bambulevande arter från tropikerna ska etablera sig i Sverige är låg, både eftersom värdväxten saknas i vår natur och eftersom vårt klimat oftast är för kallt för sydliga arter. Det är dock väldigt svårt att förutsäga vilka arter som har potential att etablera sig och ännu svårare att förutsäga vilka som kan skapa stora problem. De arter som hittades här lever inte enbart i bambu, vilket gör att de kanske kan finna något lämpligt värdsusbtrat även i vårt land. Med den massiva exponeringen som den globala handeln utgör kommer vi få åtskilliga nya problematiska etableringar.<br>Åtgärder för att minska risken görs. Till exempel gasbehandlas trävaror från andra kontinenter och den last som denna rapport handlar om var certifierat som gasbehandlat och därmed insektsfritt. Att insekter påträffas i denna typ av laster är ganska vanligt, men likväl är förmodligen de fynd som görs och registreras bara toppen på isberget. Förmodligen har de tre arter som rapporterats som nya för Sverige importerats tidigare utan att någon upptäckte det</p> Mats Jonsell, Bo Aulin Copyright (c) 2022 http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000 Recension: Stickmyggor i Nordeuropa – en fälthandbok http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/115 <p>Världens vackraste myggbok! Jo det finns faktiskt god anledning att tro att så är fallet. Men inte bara den vackraste skapad av Disa Eklöfs utsökta illustrationer utan även den kanske bästa boken för artbestämning av stickmyggor genom Anders Lindströms utförliga och genomtänkta text och foton av hög kvalitet.</p> Yngve Brodin Copyright (c) 2022 http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/115 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000 Föreningsinformation http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/116 <p>Sveriges entomologiska förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. Medlemmar i SEF är de föreningar som presenteras nedan. SEF har som uppgift att ge ut Entomologisk Tidskrift och att stimulera intresset för entomologi i Sverige, bland annat genom att stödja bildandet av insektsföreningar i nya områden.</p> SEF Copyright (c) 2022 http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/116 Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0000