[1]
Ekfeldt, P. 2022. Första svenska fynden av växtstekeln Pristiphora condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) med nya uppgifter om värdväxtpreferenser. Entomologisk Tidskrift. 143, 1-2 (apr. 2022), 39–43.