[1]
Gertsson, C.-A. m.fl. 2022. Två för Skandinavien nya tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips caespitis (Uzel, 1895) och Megalothrips bonannii Uzel, 1895 samt nya provinsfynd. Entomologisk Tidskrift. 143, 1-2 (apr. 2022), 17–24.