[1]
Hambäck, P., Andersson, M., Andersson, P., Hallqvist, J., Hellqvist, S., Persson, M., Strand, J.A., Vicente, R. och Åhlén, D. 2022. Insekter och spindlar i anlagda våtmarker: intressanta fynd från en systematisk undersökning i Uppland och södra Halland. Entomologisk Tidskrift. 143, 1-2 (apr. 2022), 47–66.