[1]
Palmqvist, G. och Ryrholm, N. 2022. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2021. Entomologisk Tidskrift. 143, 1-2 (apr. 2022), 67–80.