[1]
Lindelöw, Åke och Jonsell, M. 2022. Svenska skalbaggar 2 – nya barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för landet och arter på spridning. Entomologisk Tidskrift. 143, 3 (aug. 2022), 93–108.