[1]
Jonsell, M. och Aulin, B. 2022. Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu. Entomologisk Tidskrift. 143, 3 (aug. 2022), 157–162.