[1]
Lindeborg, M., Franzén, M. och Ryrholm, N. 2023. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2022. Entomologisk Tidskrift. 144, 1-2 (maj 2023), 55–72.