[1]
Bengtsson, B. Å. 2023. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2022. Entomologisk Tidskrift. 144, 1-2 (maj 2023), 1–20.