[1]
Hallqvist, J., Jonsell, M., Lindelöw, Åke, Youssif, C. och Snäll, S. 2023. Första fynden av barkborren Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige. Entomologisk Tidskrift. 144, 1-2 (maj 2023), 21–28.