[1]
Sveriges entomologiska förening 2023. Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift. 144, 1-2 (maj 2023), 52–54.