[1]
Östrand, F. och Persson, M. 2023. Tre för Skandinavien nya parasitflugor påträffade i Sverige (Diptera: Tachinidae). Entomologisk Tidskrift. 144, 3 (sep. 2023), 128–136.