[1]
Sveriges entomologiska förening 2023. Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift. 144, 3 (sep. 2023), 144.