[1]
Unelius, R. m.fl. 2024. Inventering av dubbelögad bastborre i Småland samt utvärdering av en övervakningsmetod med feromonfällor. Entomologisk Tidskrift. 145, 1-2 (apr. 2024), 53–60.