[1]
Gertsson, C.-A. 2023. Förteckning över Sveriges bladloppor med nya landskapsfynd inklusive de nordiska arterna. Entomologisk Tidskrift. 144, 4 (dec. 2023), 145–163.