[1]
Persson, M. m.fl. 2023. Tre för Sverige nya styltflugor samt nya fynd av tre rödlistade arter (Diptera, Dolichopodidae). Entomologisk Tidskrift. 144, 4 (dec. 2023), 167–175.