[1]
Sveriges entomologiska förening 2023. Innehåll Volym 144 – år 2023. Entomologisk Tidskrift. 144, 4 (dec. 2023), 186.