[1]
Sveriges entomologiska förening 2023. Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift. 144, 4 (dec. 2023), 188–191.