[1]
Bengtsson, B. Å. 2024. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2023. Entomologisk Tidskrift. 145, 1-2 (apr. 2024), 1–21.