[1]
Gertsson, C.-A. 2024. Första fyndet av sköldlusen Aspidiotus hedericola Leonardi, 1920 i Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae). Entomologisk Tidskrift. 145, 1-2 (apr. 2024), 23–29.