[1]
Johansson, N. och Larsson, A. 2020. Xiphydria betulae (Enslin, 1911) ny för Sverige och nya noteringar av Xiphydria picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) samt noteringar av två sällsynta brokparasitsteklar knutna till halssteklar. Entomologisk Tidskrift. 140, 3-4 (aug. 2020), 145–155.