[1]
Sveriges entomologiska förening 2024. Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift. 145, 1-2 (apr. 2024), 62–63.