[1]
Fritz, Örjan m.fl. 2020. Rättelse av Fritz m.fl. 2019: Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne. Entomologisk Tidskrift. 140, 3-4 (sep. 2020), 156.