[1]
Palmqvist, G. och Ryrholm, N. 2020. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019. Entomologisk Tidskrift. 141, 1-2 (sep. 2020), 65–80.