[1]
Bengtsson, B. Å., Gustafsson, B. och Palmqvist, G. 2020. Är genusöverensstämmelse (gender agreement) mellan släkte och artepitet till gagn för stabilitet inom nomenklaturen (Lepidoptera)?. Entomologisk Tidskrift. 141, 1-2 (sep. 2020), 47–49.