[1]
Hallqvist, J. m.fl. 2020. Två för Sverige nya rovsteklar: Gorytes neglectus och Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae). Entomologisk Tidskrift. 141, 3 (sep. 2020), 121–127.