[1]
Wahlberg, E. 2019. Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020. Entomologisk Tidskrift. 140, 2 (juli 2019), 88.