[1]
Wahlberg, E. m.fl. 2019. Nya fynd av puckeldansflugor (Hybotidae) och dansflugor (Empididae) i Sverige och ett viktigt bidrag av genetiska streckkoder av den svenska empidoidfaunan. Entomologisk Tidskrift. 140, 2 (juli 2019), 133–144.