[1]
Högmo, O. 2019. Fruktmurarbi Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Hymenoptera: Megachilidae) funnet i Eslöv – ny art för Sverige. Entomologisk Tidskrift. 140, 1 (juli 2019), 69–72.