[1]
Fägerström, C. 2019. Några för Sverige nya skalbaggar. Entomologisk Tidskrift. 140, 1 (juli 2019), 73–79.