[1]
Nilsson, S.G. 2018. Markanvändning och variation av fjärilar på en sydsmåländsk gård 2001-2018. Entomologisk Tidskrift. 139, 3 (dec. 2018), 185–196.