[1]
Gertsson, C.-A. 2018. Mjöllusen Siphoninus phillyreae (Haliday) (Hemiptera: Aleyrodidae) ny art för Skandinavien. Entomologisk Tidskrift. 139, 3 (dec. 2018), 197–201.