[1]
Palmqvist, G. och Ryrholm, N. 2021. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020. Entomologisk Tidskrift. 142, 1-2 (apr. 2021), 95–104.