[1]
Clayhills, T. och Muona, J. 2021. Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) (Coleoptera, Staphylinidae) – beskrivning av honan och noteringar om biologin. Entomologisk Tidskrift. 142, 3 (juli 2021), 185–188.