[1]
Hellqvist, S. 2021. Lispocephala vitripennis Ringdahl, 1951 är en art skild från L. spuria (Zetterstedt, 1838) (Diptera: Muscidae). Entomologisk Tidskrift. 142, 4 (dec. 2021), 227–231.