[1]
Wikars, L.-O. och Löfgren, P. 2021. Spetsgumpstekeln Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae): en möjlig parasitoid på den sällsynta vedskalbaggen djupsvart brunbagge, Melandrya dubia (Coleoptera: Melandryidae). Entomologisk Tidskrift. 142, 4 (dec. 2021), 221–226.