[1]
Bengtsson, B. Å. 2022. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2021. Entomologisk Tidskrift. 143, 1-2 (apr. 2022), 1–16.