(1)
VEK. Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust Tjörn 10–12 Juni 2022. ET 2022, 143, 38.