(1)
Gertsson, C.-A.; Fägerström, C.; Sjödahl, M. Två för Skandinavien Nya Tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips Caespitis (Uzel, 1895) Och Megalothrips Bonannii Uzel, 1895 Samt Nya Provinsfynd. ET 2022, 143, 17-24.