(1)
Hambäck, P.; Andersson, M.; Andersson, P.; Hallqvist, J.; Hellqvist, S.; Persson, M.; Strand, J. A.; Vicente, R.; Åhlén, D. Insekter Och Spindlar I Anlagda våtmarker: Intressanta Fynd från En Systematisk undersökning I Uppland Och södra Halland. ET 2022, 143, 47-66.